Department of English Linguistics

Waldemar Szefliński, Teaching Assistant

Identifying Data

Affiliation: Department of English Linguistics, UKW University
Mailing Address: Grabowa 2, 85-601 Bdgoszcz, Poland
Office: Grabowa 2, Room 207
Telephone: (+48) 52-341-1402-32
Email: waldemar.szeflinski@ukw.edu.pl 

 

Research Interests

word formation, onomastics, metonymy in Ancient Greek comedy

 

Academic Education

M.A. in English linguistics, Adam Mickiewicz University in Poznań, 1999 

Ph.D. in Linguistics, Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz, 2021

Academic Appointments

Teaching Assistant, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW University, 2016-

University Lecturer, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW University, 2008-2016

Lecturer, Teacher Training College in Bydgoszcz (NKJO), 2000-2013

 

Research Projects

Semantic-derivational Analysis of the Anthroponyms in Aristophanes’ Acharnians and their translations into English and Polish, 2017-

Metonymy in translation of Aristophanes, 2017- 

 

Research Trips and Stays

Municipal Library of Athens, Greece, Athens, 2019

National Library of Greece, Greece, Athens, 2019

 

Select Papers

Szefliński, Waldemar. 2019. „Sądy, sędziowie i sykofanci w Acharnejczykach Arystofanesa.” Symbolae Philologorum Posnaniensium XXIX/1, pp. 5-26.

Szefliński, Waldemar. 2016. „Z Grecji do Rosji. Imiona mówiące dramatis personarum w komediach Arystofanesa w wybranych przekładach rosyjskich.” Slavia Orientalis nr 1, pp. 89-106.

Szefliński, Waldemar. 2016. „Krystyna Tuszyńska Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.” Linguistica Bidgostiana: Series Nova t. II, pp. 230-232.

 

Book Chapters 

Szefliński, Waldemar & Wojciech Wachowski. 2019. Metaphor and Metonymy in a Culture of Food and Feasting: A Study Based on Selected Ancient Greek Comedies, [in:] Memory, Identity and Cognition : Explorations in Culture and Communication, eds. Jacek Mianowski, Michał Borodo, Paweł Schreiber, Springer, pp. 219-235

Szefliński, Waldemar. 2015. Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji radiowych Radia Roxy i Rock Radia, [in:] Linguistica Bidgostiana: Series Nova t. I, pp. 91-102.

 

Conferences and Guest Lectures

Athens Institute for Education and Research, Greece, Athens, 2019

Adam Mickiewicz University, Poland, Poznań, 2016

Kazimierz Wielki University, Poland, Bydgoszcz, 2015

 

Degree-work Supervision

Assistant Supervisor of over 40 B.A. theses, Teacher Training College in Bydgoszcz (NKJO), 2000-2013

 

Teaching: Courses Taught Regularly

English grammar, 2008-
Academic writing, 2008-