Department of English Linguistics

Jacek Mianowski, Assistant Professor

Identifying Data

Affiliation: Department of English Linguistics, UKW University
Mailing Address: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, Poland
Office: Grabowa 2, Room 3
Telephone: (+48) 52 341 14 02 /40
Email: jacek.m@ukw.edu.pl
Personal Page 

 

Research Interests

Anthropological linguistics, runology, Viking Age studies, evolution of writing systems, contact linguistics, game studies 

 

Academic Education

Ph.D. in Linguistics with distinction, University of Wrocław, 2012

M.A. in English with distinction (teaching specialisation), The Samuel Bogumił Linde College of Modern Languages, 2008 

 

Academic Appointments

Assistant Professor, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW University, 2015-
Assistant Professor, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 2014-2015
Assistant Professor, Institute of Neophilology and Social Communication, Koszalin University of Technology,  2013-2014

 

Administrative Functions

Curriculum Committee, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW, 2017–
Student Tutor, Applied Linguistics in English and Russian, UKW, 2016–
Faculty Council, Faculty for Social and Philological Sciences, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 2014-2015
University’s Council for Ensuring the Quality of Teaching, Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz, 2014-2015 

 

Esteem Measures: Honors, Grants, Awards

Ministry of Science and Higher Education’s Research Grant (N N104 386840), 2010-2012
University of Wrocław and European Social Fund’s Scholarship, 2011-2012 

 

Research Projects

Wargames in Anthropolinguistics Context, 2016-
Adaptation of Alphabetic Writing Systems in Europe, 2015-2016
Early Writing Systems in Anthropolinguistic Perspective, 2009-2015 

 

Research Trips and Stays

The British Library, 2012
Cardiff University, 2012
University of Nottingham, 2012
Linguistic fieldwork, Jutland, Denmark, 2007 

 

Book Publications

Ethnolinguistics, Cultural Change and Early Scripts from England and Wales. In: (Jakub Lipski, Wojciech Jasiakiewicz eds.) English Literature and Culture in Context. Berlin, Warszawa: Peter Lang, 2016 

 

Book Chapters

On the Early Instances of Writing in the British Isles: An Anthropolinguistic Perspective. In: Languages in Contact 2012, 127-147 (Piotr P. Chruszczewski, John R. Rickford, Katarzyna Buczek, Aleksandra R. Knapik, Jacek Mianowski eds.). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2014.
Oral and Literate Cultures: Where Do Their Boundaries Overlap, In: Languages in Contact 2010. Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, 139-149, (Piotr P. Chruszczewski, Zdzisław Wąsik eds.). Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2011.
Wokół anglosaskich przekładów Biblii. In: Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, tom II, 95-108. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISBN: 978-83-917 386-6-5, 2010.
Pismo runiczne a język. Tekstowa analiza wybranych inskrypcji runicznych. In: (ed. Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota eds.) Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, tom I, 295-316. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISBN: 978-83-917386-2-7, 2009.

 

Select Papers

Mianowski, Jacek, Łukasz Zarzycki “The Concept and Purpose of Death in Aeneid Book 2.” In: (Piotr P. Chruszczewski, Stanisław Prędota, Katarzyna Buczek, Aleksandra Knapik, Jacek Mianowski eds.) Academic Journal of Modern Philology, vol. II, 67-73. Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu. ISSN 2299-7164, 2013.
Mianowski, Jacek „Epigraficzna pozajęzykowość, czyli czego głazy nam nie powiedzą.” Academic Journal of Modern Philology, vol. 5. Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu & Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. ISSN 2299-7164, str. 103-110, 2016.
Mianowski, Jacek „Brakteat runiczny z Wapna w kontekście antropo-językowym”. In: Wangrovieciana. Studia Et Fontes, tom III. Muzeum Regionalne w Wągrowcu, str. 7-18, 2016. 

 

Reviews

Clemens, Raymond, Timothy Graham: Introduction to Manuscript Studies. Ithaca, London: Cornell University Press, 2007. ISBN: 978-0-8014-8708-8. In: (Chruszczewski, Piotr P., Camelia M. Cmeciu, Dana Robu eds.) Styles of Communication Vol. 2, No 1, 187-190. Galati: Danubius University Press. ISSN: 2065-7943, 2010
Quaestiones Oralitatis II/2 (2016). ISSN: 2449-8181.
Język Kultura Komunikacja (Prace Komisji Nauk Filologicznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Vol. IX) (Szymon Wach oraz Katarzyna Buczek Aleksandra R. Knapik, Piotr P. Chruszczewski eds.). Wrocław: Polska Akademia Nauk Oddział we Wrocławiu, 2016

 

Teaching: Courses Taught Regularly

Practical English (Conversations, Writing, Phonetics & Phonology)
Descriptive Grammar: Phonetics & Phonology, Syntax
Media English
TOEFL Courses
B.A. Seminars 

 

Degree-Work Supervision

Supervisor of 12 B.A. theses, 2016- 

 

Conferences and Guest

Język Trzeciego Tysiąclecia VI, Kraków, 2010
Languages in Contact, Wrocław, 2010
Meaning, Context and Cognition, Łódź, 2011
Languages in Contact 2011, Wrocław, 2011
Languages in Contact 2012, Wrocław, 2012
Ways to Protolanguage 3, Wrocław, 2013
Oblicza komunikacji w starożytności i współczesności, Wrocław, 2014
Język, kultura, komunikacja, Opole, 2014
Feasts and Feasting in English Literature, Culture and Language, Bydgoszcz, 2017   
Gra w Historię, Historia w Grach, Poznań, 2017
Komunikacja-Kultura-Przestrzeń-Tożsamość, Piła, 2017   
Człowiek panem życia i śmierci w czasach konfliktów i wyzwań cywilizacyjnych, Bydgoszcz, 2017
Kulturotwórcza funkcja gier: Technologie gier w perspektywie kulturowej, Poznań, 2017 

 

Guest Lectures

Polska Akademia Nauk, Wrocław, 2009
Instytut Filozofii UAM, Poznań, 2012 

 

Professional Organizations

Committee for Philology, Polish Academy of Sciences, Wrocław Branch, 2011-2017
Polish Society for Human and Evolution Studies, 2013-
Games Research Association of Poland, 2016-