Department of English Linguistics

Dr hab. Elżbieta Łukasiewicz, University Professor

Identifying Data:

Department of English Linguistics, Faculty of Linguistics, Kazimierz Wielki University

Mailing address: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, Poland

Office: Grabowa 2, Room 306

Telephone: (+48) 52-340-1687

Email: el.lukas@ukw.edu.pl ; el.lukasiewicz@gmail.com

 

Research interests

philosophy of language; epistemology; evidentiality and ‘natural epistemology’; psycholinguistics (speech perception theories); general linguistics and linguistic typology, theories of sound change

Degrees

D.Litt. in Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, “Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs” (2019)

Ph.D. in Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań, “A critical approach to the notion of ‘language system’: the relevance of General Systems Theory to descriptive and applied linguistics” (2006)

 

Academic appointments

University Professor, Head of Department of English Linguistics, Faculty of Linguistics, Kazimierz Wielki University (2020- )

Assistant Professor, Department of English Linguistics, Kazimierz Wielki University (2009-2019)

Assistant Professor, Wyższa Szkoła Gospodarki (2006-2008)

 

Participation in grants and research projects

NPRH no.  22H 16 0405 84 (2017-2021), name: „Biblioteka klasyków filozofii i biblioteka współczesnych filozofów”;  contribution: Polish translation of Alvin Plantinga’s book Where the Conflict Really Lies: Science, Religion and Naturalism

Research Projects

Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs (2016-  )

Linguistic Competence: The Norm and Deficits (2016-2017)

Psychology of Language (2012-2013)

Language, Thinking and Reality (2009)

 

Publications

books authored:

 • Łukasiewicz, E. (2020). Language, Sound Change and Systems Theory. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press. Pp.
 • Łukasiewicz, E. (2018). Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press. Pp.

 

edited:

 • Łukasiewicz, E., Warchoł, Ł. (eds.) 2017. Kompetencja językowa człowieka: norma i zaburzenia, Kazimierz Wielki University Press.
 • Łukasiewicz, E., Gorzelańczyk, E. J. (eds.) 2013. Psychologia języka. Kazimierz Wielki University Press.

 

book chapters:

 • Łukasiewicz, E. (forthcoming) Linguistic and philosophical aspects of beliefs. [In:] P. Stalmaszczyk (ed.) Ways to Philosophy of Language and Linguistics, Wydawnictwo UŁ.
 • Łukasiewicz, E. (2017). O problemach ontologicznych i aksjologicznych związanych z pojęciem normy w języku. [In:] Łukasiewicz, Ł. Warchoł (eds.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press, pp. 21-38.
 • Łukasiewicz, E. (2017). Nabywanie normy fonologicznej w akwizycji języka ojczystego a zdolność percepcji i kodowania niekontrastywnych cech obecnych w sygnale akustycznym mowy – uwagi do teorii magnesu języka ojczystego. [In:] Łukasiewicz, Ł. Warchoł (eds.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press, pp. 97-133.
 • Łukasiewicz, E., Warchoł, Ł. (2017). Kompetencja językowa człowieka – w stronę ujęcia interdyscyplinarnego. [In:] Łukasiewicz, Ł. Warchoł (eds.), Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press, pp. 9-20.
 • Łukasiewicz, E. (2013). O źródle antynomii między systemowością i zmiennością języka – uwagi o sposobie istnienia [In:] E. Łukasiewicz, E. J. Gorzelańczyk (eds.), Psychologia języka. Bydgoszcz: Kazimierz Wielki University Press, pp. 13-26.
 • Łukasiewicz, E. (2012). The Molyneux problem in the context of audiovisual theories of speech perception. [In:] M. Koszko, K. Kowalewska, J. Puppel, E. Wąsikiewicz-Firlej (eds.), Lingua: nervus rerum humanarum. Essays in Honour of Professor Stanisław Puppel on the Occasion of his 65th Birthday. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 247-265.

papers:

 • Łukasiewicz, E. (forthcoming) Why hope cannot be an intellectual virtue: Rationality of hope considered from an analytic perspective.
 • Łukasiewicz, E. (2020). Epistemic justification of testimonial beliefs and the categories of egophoricity and evidentiality in natural languages: an insoluble paradox of Thomas Reid’s anti-reductionism. Studies in Logic, Rhetoric and Grammar 62 (75) 2020: pp. 137-168.
 • Łukasiewicz, E. (2020). Epistemological reliabilism in the context of grammatical evidentiality and conjunct/disjunct marking. Scripta Neophilologica Posnaniensia, Vol. XX (2020).
 • Łukasiewicz, E. (2018). The concept of basic beliefs and obligatory grammatical evidentiality: an evidentiality-based argument against foundationalism. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 63/2018, pp. 159-186.
 • Łukasiewicz, E. (2018). On burst and burials of languages: linguistic diversity from ecological perspective. Sensus Historiae, XXXII (2018/3), pp. 211-227.
 • Łukasiewicz, E. & Łukasiewicz, D. (2018). Jan Salamucha’s model of relations between philosophy, theology and scientific knowledge in the context of the Thomist doctrine of causation. Filo-Sofija, No 43 (2018), pp. 119-128.
 • Łukasiewicz, E. (2017). The epistemic justification of testimony-based beliefs: between knowledge and faith. Sensus Historiae, XXVII (2017/2), pp. 155-177.
 • Łukasiewicz, E. (2017). Indywidualizm epistemiczny, rola świadectwa, pojęcia wiedzy i uzasadnienia w szkole lwowsko-warszawskiej na przykładzie poglądów Tadeusza Czeżowskiego. Filo-Sofija, No 37 (2017/2/I), pp. 97-118.
 • Łukasiewicz, E. (2014). Obligatoryjne określniki źródła wiedzy w językach naturalnych i ich epistemologiczne konsekwencje. Filozofia Nauki, XXII, No 2(86), pp. 97-115.
 • Łukasiewicz, E. (2012). Perception, processing and storage of subphonemic and extralinguistic features in spoken word recognition – an argument from language variation and change. Psychology of Language and Communication, 16, No. 1, 2012, pp. 1-19.
 • Łukasiewicz, E. (2011). Primary-secondary quality distinction: Locke’s, Reid’s, or none? Polish Journal of Philosophy, V, No. 2 (Fall 2011), pp. 47-76.
 • Łukasiewicz, E. (2011). Phonemic near-mergers from the perspective of the motor theory of speech perception and mind’s modularity. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVII/2011, pp. 249-263.
 • Łukasiewicz, E. (2010). Husserl’s Lebenswelt and the problem of spatial cognition – in search of universals. Polish Journal of Philosophy, IV, No. 1 (Spring 2010), pp. 23-43.
 • Łukasiewicz, E. (2010). Can common sense knowledge be common? On Thomas Reid’s self-evident truths from the perspective of anthropological linguistics. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 55/2010, pp. 127-161.
 • Łukasiewicz, E. (2008). Czy język to projekt doskonały? Zasada ekonomii w strukturze języka i założeniach programu minimalistycznego. Filozofia Nauki, XVI, 2008, No 1(61), pp. 27-40.
 • Łukasiewicz, E. (2008). On the notions of economy, redundancy and optimality in language. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXIV/2008, pp. 223-236.
 • Łukasiewicz, E. (2006). What kind of system is language? – on the relevance of General Systems Theory to language studies. Scripta Neophilologica Posnaniensia, VIII, 2006: 97-113, Adam Mickiewicz University, Poznań.

 

Teaching experience

Descriptive Grammar of English: Phonology

Descriptive Grammar of English: Morphology

Introduction to Psycholinguistics

Language Acquisition and Language Learning

Seminar on Linguistics (supervision of BA and MA papers since 2012)

General linguistics lecture (PhD Studies)

Issues in Contemporary Epistemology (Institute of Philosophy)

 

Selected papers read at conferences

IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, September 2012, Epistemology Section, title: Epistemologiczne  konsekwencje obligatoryjnych określników źródła wiedzy w językach naturalnych

IFiS PAN, June 2019, Bukowina Tatrzańska, title: Kategorie egoforyczności i ewidencjalności w gramatyce języków naturalnych a założenia antyredukcjonizmu w epistemologii świadectwa

XI Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, September 2019, Epistemology Section, title: Epistemologia świadectwa w ujęciu Thomasa Reida a kategorie egoforyczności i ewidencjalności w gramatyce języków naturalnych – o nierozwiązywalnym paradoksie antyredukcjonizmu

Conference organizer

5-6. 09. 2007 Scientific Knowledge and Common Knowledge, WSG, Bydgoszcz

7-9. 09. 2010  The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Institute of Philosophy, UKW, Bydgoszcz

6-8. 09. 2011  Ontological Proofs Today, Institute of Philosophy, UKW, Bydgoszcz

 1. 03. 2012 Psychologia języka, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW
 2. 03. 2016 (Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW

 

Visiting Fellowships

Intercultural communication workshop, Tallin 4-18 May 2008, organised by Laurea University, Finnland (in cooperation with universities from Germany, Dennmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia), part of the project: Baltic Sea Network „Promoting Intercultural Management Competencies” 

 

Administrative and other functions

Member of the Editorial Board of Filo-sofija, for more information, see:

http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo

Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne (SNKP), since January 2010; for more information, see: http://snkp.manifo.com/

Grants and awards

UKW Research Grant (2009)

UKW Research Grant (2016, 2017)

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2017)

The Prize of the Rector of Kazimierz Wielki University – for research achievement (2019)

The Prize of the Rector of Kazimierz Wielki University – for research achievement (2020)

 

Professional Organizations

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PAN Warszawa)

Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Językoznawcze (Kraków)