Department of English Linguistics

Elżbieta Łukasiewicz, Assistant Professor

Identifying Data

Affiliation: Department of English Linguistics, Kazimierz Wielki University
Mailing Address: Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, Poland
Office: Grabowa 2, Room 306
Telephone: (+48) 52-340-1687

Email: el.lukasiewicz@ukw.edu.plel.lukasiewicz@gmail.com 

 

Research Interests

philosophy of language; evidentiality and epistemology; psycholinguistics (speech perception theories); general linguistics and linguistic typology, theories of sound change 

 

Academic Education

Ph.D. in Linguistics, Adam Mickiewicz University, Poznań 2006, dissertation title:
A critical approach to the notion of ‘language system’: the relevance of General Systems Theory to descriptive and applied linguistics 

 

Academic Appointments

Assistant Professor, Department of English Linguistics, Kazimierz Wielki University, 2009-
Assistant Professor, Wyższa Szkoła Gospodarki, 2006-2008 

 

Visiting Fellowships

Intercultural communication workshop, Tallin 4-18 May 2008, organised by Laurea University, Finland (in cooperation with universities from Germany, Denmark, Poland, Lithuania, Latvia and Estonia), part of the project: Baltic Sea Network „Promoting Intercultural Management Competencies”  

 

Esteem Measures: Honors, Grants, Awards

UKW Research Grant, 2009
UKW Research Grant, 2016, 2017
Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017 

 

Research Projects

Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs, 2016-
Linguistic Competence: the Norm and Deficits, 2016-2017
Psychology of Language, 2012-2013
Language, Thinking and Reality, 2009 

 

Book Publications

authored:
Linguistic Evidentiality and Epistemic Justification of Beliefs 

edited:
Łukasiewicz, E., Warchoł, Ł. (eds.) Kompetencja językowa człowieka: norma i zaburzenia. Bydgoszcz: UKW University Press, 2017
Łukasiewicz, E., Gorzelańczyk E.J. (eds.) 2013. Psychologia języka. Bydgoszcz: UKW University Press, 2017

 

Book Chapters

Łukasiewicz E., The Molyneux problem in the context of audiovisual theories of speech perception. [In:] Lingua: nervus rerum humanarum. Marta Kokoszko, Joanna Puppel (eds.), 2012: 247-265, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Łukasiewicz E., O źródle antynomii między systemowością i zmiennością języka – uwagi o sposobie istnienia langue. [In:] Psychologia języka. (E. Łukasiewicz, E. J. Gorzelańczyk, eds.), 2013: 13-26 Bydgoszcz: UKW University Press.
Łukasiewicz E., O problemach ontologicznych i aksjologicznych związanych z pojęciem normy w języku. [In:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. (E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, eds.), UKW University Press.
Łukasiewicz E.. Nabywanie normy fonologicznej w akwizycji języka ojczystego a zdolność percepcji i kodowania niekontrastywnych cech obecnych w sygnale akustycznym mowy – uwagi do teorii „magnesu języka ojczystego”. [In:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. (E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, eds.) UKW University Press.
Łukasiewicz E., Warchoł Ł., Kompetencja językowa człowieka – w stronę ujęcia interdyscyplinarnego. [In:] Kompetencja językowa człowieka. Norma i zaburzenia. (E. Łukasiewicz, Ł. Warchoł, eds.) UKW University Press.  

 

Select Papers

Łukasiewicz, E., What kind of system is language? – on the relevance of General Systems Theory to language studies. Scripta Neophilologica Posnaniensia, vol. VIII, 2006: 97-113, Adam Mickiewicz University, Poznań.
Łukasiewicz, E., Czy język to projekt doskonały? - zasada ekonomii w strukturze języka i założeniach programu minimalistycznego. Filozofia Nauki Rok XVI, 2008, Nr 1(61): 27-40, Uniwersytet Warszawski.
Łukasiewicz, E., On the notions of economy, redundancy and optimality in language. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXIV, 2008: 223-236, Universitas UJ, Kraków.
Łukasiewicz, E., Husserl’s Lebenswelt and the problem of spatial cognition – in search of universals. Polish Journal of Philosophy Vol. IV, No.1 (Spring 2010), 23-43, Jagiellonian University, Kraków.
Łukasiewicz, E., Can common sense knowledge be common? On Thomas Reid’s self-evident truths from the perspective of anthropological linguistics. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 55/2010: 127-161, Polska Akademia Nauk, Warszawa.
Łukasiewicz, E., Phonemic near-mergers from the perspective of the motor theory of speech perception and mind’s modularity. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXVII, 2011: 251-265, Uniwersitas UJ Kraków.
Łukasiewicz, E., The primary-secondary quality distinction: Locke’s, Reid’s, or none? Polish Journal of Philosophy Vol. V, No.2 (Fall 2011): 47-76, Jagiellonian University, Kraków.
Łukasiewicz, E., Perception, processing and storage of subphonemic and extralinguistic features in spoken word recognition – an argument from language variation and change. Psychology of Language and Communication, Vol.16, No. 1. 2012: 1-19, Uniwersytet Warszawski.
Łukasiewicz, E., Obligatoryjne określniki źródła wiedzy w językach naturalnych i ich epistemologiczne konsekwencje. Filozofia Nauki ROK XXII, 2014, Nr 2 (86): 97-115 Uniwersytet Warszawski.
Łukasiewicz, E., The epistemic justification of testimony-based beliefs: between knowledge and faith. Sensus Historiae, Adam Mickiewicz University, 2/ 2017.
Łukasiewicz, E. Wybrane aspekty teorii przekonań w Szkole Lwowsko-Warszawskiej a nowożytne koncepcje formowania i uzasadniania przekonań. Filo-sofija 2017, vol. 17 (37) (97-118) 
Łukasiewicz, E. The concept of basic beliefs and obligatory grammatical evidentiality: an evidentiality-based argument against foundationalism. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2018, Polska Akademia Nauk, Warszawa

 

Editorial

Member of the Editorial Board of Filo-sofija, http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo 

 

Teaching: Courses Taught Regularly

Descriptive Grammar of English: Phonology (lecture and classes)
Descriptive Grammar of English: Morphology (lecture and classes)
Introduction to Psycholinguistics
Seminar in Linguistics (B.A., M.A.)

 

Degree-Work Supervision

Supervisor of M.A. theses, 2012-

Supervisor of B.A. theses, 2012-

 

Degree-Work Reviewing

Reviewer of M.A. theses, 2012-
Reviewer of B.A. theses, 2012-

 

Conferences and Guest Lectures

IX Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, 2012, paper: „Epistemologiczne  konsekwencje obligatoryjnych określników źródła wiedzy w językach naturalnych”

 

Conferences organised

5-6. 09. 2007 Scientific Knowledge and Common Knowledge, WSG, Bydgoszcz
7-9. 09. 2010  The Right to Believe: Perspectives in Religious Epistemology, Institute of Philosophy, UKW, Bydgoszcz
6-8. 09. 2011  Ontological Proofs Today, Institute of Philosophy, UKW, Bydgoszcz
16.03. 2012 Psychologia języka, INiLS, UKW
17.03. 2016 (Nie)kompetencje językowe – ujęcie lingwistyczne, psychologiczne i interdyscyplinarne, INiLS, UKW 

 

Professional Organizations

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej (PAN Warszawa)
Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Polskie Towarzystwo Językoznawcze