Waldemar Szefliński, Teaching Assistant

  • 18/12/2017

Identifying Data

Affiliation: Department of English Linguistics, UKW University
Mailing Address: Grabowa 2, 85-601 Bdgoszcz, Poland
Office: Grabowa 2, Room 207
Office Hours: Fridays 12.45-14.15 (room 207)
Telephone: (+48) 52-341-1402-32
Email: waldemar.szeflinski@ukw.edu.pl 

 

Research Interests

word formation, onomastics, metonymy in Ancient Greek comedy

 

Academic Education

M.A. in English linguistics, Adam Mickiewicz University in Poznań, 1999 

 

Academic Appointments

Teaching Assistant, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW University, 2016-

University Lecturer, Institute of Modern Languages and Applied Linguistics, UKW University, 2008-2016

 

Research Projects

Semantic-derivational Analysis of the Anthroponyms in Aristophanes’ Acharnians and their translations into English and Polish, 2017-

Metonymy in translation of Aristophanes, 2017- 

 

Research Trips and Stays

Nicolaus Copernicus University library, 2016
Adam Mickiewicz University in Poznań library, 2016
Adam Mickiewicz University in Poznań library, 2017 (twice)

 

Select Papers

„Z Grecji do Rosji. Imiona mówiące dramatis personarum w komediach Arystofanesa w wybranych przekładach rosyjskich.” (From Greece to Russia. Dramatis personae speaking names in Aristophanes’ comedies in a selection of Russian translations.) Slavia Orientalis 2016, nr 1, s. 89-106.
„Krystyna Tuszyńska Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013.” (review of Krystyna Tuszyńska’s Dyskurs Diona z Prusy w Mowach o królestwie. Mariaż retoryki z filozofią. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2013) Linguistica Bidgostiana: Series Nova 2016, t. II, s. 230-232.

„Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji radiowych Radia Roxy i Rock Radia.” (Foreplay or a selection of names of programs on Radio Roxy and Rock Radio.) Linguistica Bidgostiana: Series Nova 2015, t. I, s. 91-102.

 

Teaching: Courses Taught Regularly

English grammar, 2008-
Academic writing, 2008- 

UKW University, Department of English Linguistics
ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz, Poland